Sveriges regering

Oavsett vilka partier som sitter i regeringen är det populärt att klaga på regeringen. Det är inte så konstigt eftersom regeringen har den högsta verkställande makten

Fortsätt läsa

Länsstyrelser och landsting

Varje län har två olika myndigheter som sköter de uppgifter som har tilldelats länen av regeringen. Kort sagt kan sägas att länens myndighetsuppgifter sköts av länets

Fortsätt läsa