Sveriges landskapshistoria

 

Sverige är ett stort land som sträcker sig över en stor yta och som även består av väldigt olika typer av natur. Vårt land är indelat i tre landsdelar, Norrland, Svealand och Götaland, men även i 56600854_thumbnail25 olika landskap. Landsdelarna är egentligen bara en geografisk gruppering av ett antal olika landskap men de har ingen annan faktiskt betydelse eller uppgift. Landskapen i sin tur är geografiskt avdelade områden.

Vilka landskap som finns och hur dessa har avgränsats har varierat en del över tid. Detta beror på olika saker men ofta har det handlat om världshändelser, såsom till exempel krig och erövringar som påverkat. Ett sådant exempel är när Skåne, Bohuslän och Blekinge under en tid tillhörde Danmark. Den indelning som finns idag fastställdes inte slutgiltigt förrän 1560. Det var vid Gustav Vasas död som man sammanställde landskapen för att kunna pryda hans kista med vapen från alla landskapen.

Landskap – en gammal indelning

Landskapen fanns dock långt innan Gustav Vasas tid. Vissa hävdar att de fanns redan under förhistorisk tid. Tidigare hade de också en helt annan, eller flera andra, viktiga funktioner. Under medeltiden var till exempel alla landskap självständiga och i stort sett självstyrande. Man hade till och med egna individuella langar i varje landskap. Idag har våra landskap inte samma ställning,

View over forests and Lake Siljan in Dalarna, Sweden.

och det har de inte haft sedan 1600-talet, men själva landskapsindelningarna finns fortfarande kvar. I de flesta landskap finns det en kulturell och geografisk profil som enar de boende i området och skänker dem en känsla av tillhörighet och gemenskap.

Landskapen har dock fortfarande en officiell ställning, även om de inte har administrativa uppdrag. Detta innebär att alla landskap har en rad olika landskapssymboler. Först och främst har de varsitt landskapsvapen, det är alltså en sorts vapensköld som avtecknar något som symboliserar och representerar ett landskap. Utöver detta vapen har alla landskap även ett landskapsdjur och en landskapsblomma. Dessa tre landskapssymboler är välkända men det alla inte vet är att landskapen utöver detta även har en speciell svamp, fisk, stenar, fåglar och mossor som representerar dem.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *