Mycket radon i länet?

Radon förekommer i många delar av landet. Län som har mycket bergig grund är värst drabbat då radon förekommer naturligt i just bergiga marker. Om du funderar på att bygga, eller redan har byggt ett hus på en berggrund någonstans i Sverige, kan radea hjälpa dig genom att ta reda på hur drabbat ditt hus är av radon. En radonmätning kan nämligen tala om både hur höga halterna av radon är samt var de i huvudsak kommer ifrån så att du kan vidta rätt åtgärder. Radon är hälsofarligt, då det är radioaktivt, så det gäller att hantera förhöjda halter av den anledningen.

Sveriges län och landskapshistoria

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

mts_onepage