Sveriges regering

Oavsett vilka partier som sitter i regeringen är det populärt att klaga på regeringen. Det är inte så konstigt eftersom regeringen har den högsta verkställande makten i Sverige. Det är regeringen som bestämmer allt från skattepolitik till hur Sverige agerar i internationella sammanhang. När folk är missnöjda över något i samhället är det ofta regeringen som får bära skulden. Regeringen är ansvarig inför Sveriges riksdag och måste ha dess förtroende. Sveriges nuvarande regering är en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. På Regeringens egna hemsida finns information om regeringens politik. För tillfället har regeringen 24 ministrar och internationellt sett är det en stor regering, inte minst för ett relativt litet land som Sverige.

Stockholm, Sweden – April 14, 2010: Rosenbad.The Prime Minister's Office and the Government Chancellery. On the background is City Hall

Regeringen har många viktiga uppgifter

Ett av regeringens viktigaste uppgifter är att verkställa de lagar som riksdagen har beslutat om. Varje minister ansvarar för ett delområde och statsministern har det övergripande ansvaret för hela regeringens arbete och organisation. Regeringen tar även initiativ till nya lagar och ett sådant initiativ kallas för regeringsproposition. Regeringen har rätt att tillsätta statliga utredningar för att utreda frågor i samhället och underlätta regeringens beslut. En annan viktig uppgift som regeringen har är att bestämma den årliga statsbudgeten. Budgetpropositionen ska överlämnas till riksdagen varje höst och traditionellt görs det genom att finansministern promenerar med budgeten från Finansdepartementet till riksdagen, tätt följd av media och aktivister. Regeringen utser även höga tjänstemän och direktörer i de statliga myndigheterna. Om allt går bra fungerar regeringen som en pålitlig gräsklippare men ofta inträffar olika kriser som ministrarna måste lösa. I värsta fall kan kriserna leda till att ministrar, eller till och med hela regeringen, måste avgå.

Minoritetsregeringar är vanliga i Sverige

Det finns olika typer av regeringar. När regeringens partier har minst 175 av riksdagens mandat är det fråga om en majoritetsregering. En sådan regering kan driva sin egen politik utan att behöva förhandla med partier utanför regeringen. Om regeringspartierna inte har 175 mandat i riksdagen är det en minoritetsregering. Regeringen måste då söka stöd i riksdagen bland utomstående partier för att kunna driva sin politik. Minoritetsregeringar har varit vanliga i Sverige. Förutom dessa två regeringstyper finns även samlingsregeringar som innefattar samtliga partier i riksdagen. Den typen av regeringar bildas vanligen bara vid nationella kriser. Senast Sverige hade en samlingsregering var under andra världskriget. Den nuvarande regeringen är en minoritetsregering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den tillträdde 3 oktober 2014. Sedan dess har det skett flera ministerförändringar i regeringen. I september 2016 utnämndes En ny minister i Sveriges regering. Anna Ekström blev ny gymnasieminister och ersatte Aida Hadzialic som hade åkt fast för rattfylla vid Öresundsbron.

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *