Från omodernt till modernt lantbruk

Det går inte att undvika ämnet lant- och jordbruk när man talar om landskapshistoria. Anledningen är att just det har format våra landskap sedan urminnes tider. Till en början skedde jordbruket och lantbruket i väldigt liten skala. Man hade ett litet land där man odlade grödor av olika slag och en liten inhägnad mark för betesdjur. Mycket mer än så var det inte. Men i takt med att Sverige växte och blev rikare på invånare, växte även jordbruket i takt med det och till följd av det förändrades landskapen och dess ytor. Länge var det hästar, oxar och människor som skötte arbetet, men under 1900-talet ersattes de av moderna maskiner och har fortsatt så fram till idag. Idag kan man exempelvis köpa allt man behöver hos Kellfri.se för att kunna driva ett storskaligt jordbruk. Där finns alltifrån foderhäckar till traktorer och det går utmärkt att få det hemlevererat. Den typen av produkter är ett måste för att kunna driva ett storskaligt jordbruk i vårt moderna samhälle.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

mts_onepage